Mūsu darbinieki neapstājas pie sasniegtā un pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un prasmes!

27.janvārī WISE Baltijas uzņēmēju kluba atklātajā tiešsaistes sapulcē uzstājās Slovākijas Habarda koledžas lektors Marcels Pavliks. Viņš dalījās ar dalībniekiem efektīvas personāla atlases noslēpumos, izskatīja situāciju par pieņemšanu darbā gan no darba devēja, gan no potenciālā darbinieka puses. Dažus laifhakus var pielietot ne tikai profesionālajā darbībā, bet arī ikdienā.

Paldies par ļoti noderīgo informāciju! Gaidām jaunus izglītojošus pasākumus!