IT pakalpojumi
Piedāvājam serveru apkalpošanu un administrēšanu, serveru drošības uzturēšanu, tehnisko atbalstu un dažādus citus IT pakalpojumus jebkura lieluma uzņēmumu struktūrām.
  • sistēmu regulāra apkalpošana;
  • datortīkla drošības uzturēšana un pārbaude;
  • datortīkla resursu vadība;
  • datortehnikas, tīkla iekārtu un programmatūras inventarizācijas, remonta un instalācijas veikšana;
  • informācijas aizsardzība no datorvīrusiem, no ārējiem uzbrukumiem, iekšējiem draudiem un neautorizētu piekļuvi.