Nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Piedāvājam kompleksus nekustamā īpašuma objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus
  • nekustamā objekta pārvaldīšana – ilgtermiņa apsaimniekošanas plānu sagatavošana, finanšu plānošana un uzskaite, norēķinu administrēšana u.c.;
  • nekustamā īpašuma objekta tehniskais atbalsts, kas ietver paša objekta uzturēšanu, inženierkomunikāciju funkcionēšanas nodrošināšana;
  • objekta telpu un teritorijas uzkopšana un uzturēšana;
  • līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem;
  • citi pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.