Mūsu vērtības
Skaidrība
Skaidra vadības sistēma
Konkrēti mērķi
Izaugsme
Pastāvīga profesionālā izaugsme
Uzņēmuma paplašināšanās
Rūpes
Savlaicīga problēmu risināšana
Uzmanība vērsta uz klientiem un darbiniekiem
Atbildība
Izvirzīto uzdevumu izpilde nospraustā termiņa ietvaros
Labāko rezultātu gūšana